Chương trình bọc răng sứ trả góp với lãi suất 0%

Bọc răng sứ trả góp – Chương trình là sự phối hợp của Nha khoa Bảo Việt dental và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank thực hiện. Sở dĩ Nha khoa Bảo Việt thực hiện chương trình này là b...