Lỗ sau khi nhổ răng khôn có ảnh hưởng gì không?

Lỗ sau khi nhổ răng khôn để lại có ảnh hưởng gì không là thắc mắc của rất nhiều người hiện nay. Thực tế, sau khi lấy răng khôn số 8 ra khỏi hàm sẽ để lại một khoảng trống hay lỗ trống. ...