Công ty TNHH Nha khoa Bảo Việt ngoài việc mong muốn mang lại cho nụ cười cho khách hàng của mình thì chúng tôi cũng chú trọng vào những hoạt động tình nguyện cộng đồng. Với tâm niệm “cho đi để được nhận lại”, chúng tôi cũng muốn quan tâm đề cộng đồng xã hội bằng cả tâm huyết và sức lực của mình.